camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Cont unic în conformitate cu prevederile O.M.D.R.A.P.F.E. nr. 7166/2017

ANUNT
Cu privire la deschiderea de către organele fiscale locale a contului unic de venituri pentru achitarea amenzilor contravenționale datorate bugetului local

În conformitate cu prevederile O.M.D.R.A.P.F.E. nr. 7166/2017 privind stabilirea obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic, modificat prin O.M.D.R.A.P.F.E. nr. 7299/2017 , creanțele fiscale care se plătesc în contul unic deschis de către organele fiscale locale sunt amenzile contravenționale.
Astfel, la Trezoreria orasului Mioveni, pentru UAT oras Mioveni, cod fiscal 4318199 a fost deschis contul unic:

RO76TREZ04921A470400XXXX

cont unic amenzi 2018