camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Inspector, debutant, biroul Dezvoltare Locala

"Primăria oraşului Mioveni organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, in cadrul compartimentului Finantari Nerambursabile, Monitorizare Servicii Publice, la biroul Dezvoltare Locala, Relatii Internationale.

Detalii & bibliografie

Selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezolvarea contestatiilor

Concurs poliţist local, clasa I, gradul profesional superior

Primăria oraşului Mioveni organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul biroului Control Comercial, Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal, Protecţia Mediului, la Poliţia Locală Mioveni.

Detalii & bibliografie

Examen de promovare în grad profesional

Primăria oraşului Mioveni va organiza examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei, în data de 28 august 2019 -proba scrisă. Pentru examenul de promovare în grad profesional s-au stabilit două probe, proba scrisă şi interviul, care vor avea loc la sediul Primăriei oraşului Mioveni-sala de şedinţe.

Detalii & bibliografie