camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Campanie de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare la Mioveni

106509898 949816718765576 5948860041251845589 oPrimăria Mioveni vă informează că, în perioada 06 – 13 iulie 2020, SC CORAL IMPEX SRL va efectua servicii de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare în următoarele locații: pe domeniul public, platforme pentru colectarea deșeurilor, scări de bloc (subsol și casa scării), gospodării individuale, instituții de învățământ și clădiri ale instituțiilor publice.
Substanțele utilizate sunt:

  • Deratizare – Colbrom Pastă
  • Dezinsecție spații exterioare - Cymina Plus
  • Dezinsecție spații interioare – Exit 100 SC
  • Combatere căpușe – Deltatim Plus
  • Dezinfecție – Huwa-San TR-50

Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională a Produselor Biocide, se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.
Vă rugăm să supravegheaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie pentru a nu intra în raza de acţiune a aparatelor, deoarece contactul repetat şi prelungit al substanţelor cu pielea şi ochii poate cauza iritaţii.
Facem apel către asociaţiile de locatari/proprietari să permită accesul agenților DDD în subsolul blocurilor în zilele de 06, 07, 08 iulie 2020, așa încât să se poată efectua serviciile de dezinsecție și deratizare.
De asemenea proprietarii de gospodării din Orașul Mioveni sunt rugați să permită accesul agenților DDD în perioada 08 – 10 iulie 2020, așa încât să se poată efectua serviciile de deratizare.
În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfaşurarea acestor servicii, perioada de efectuare va fi comunicată ulterior.
Vă rugăm ca, în perioada menţionată, să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine, în caz contrar Primăria Orașului Mioveni și S.C. Coral Impex S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.
Serviciile menționate sunt realizate de firma CORAL IMPEX SRL, conform Contractului de achiziție publică de servicii nr. 12618/15.05.2020.
Serviciile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului OMS 119/2014 și Ordinului ANRSC nr. 520 din 27.11.2018 după un program unic, pentru a atinge un nivel de eficiență maximă.
Măsuri de prim ajutor în caz de:

  • inhalare: se va duce pacientul la aer proaspăt.
  • contact cu pielea: se va spăla din abundență imediat și cu atenție cu apă și săpun.
  • contact cu ochii: se va spăla imediat cu apă cel puțin 15 minute.
  • Înghițire substanțe insecticide/dezinfectante: NU se provoacă voma, nu există antidot, este necesar un tratament simptomatic.
  • În caz de ingerare accidentală de produse raticide se va merge de urgență la Spitalul de Urgență Mioveni iar antidotul recomandat de producator este vitamina K,

În toate situațiile se va consulta medicul.

Formulare utile si necesare

Taxe si Impozite

In vederea efectuarii de plati catre bugetul local prin intermediul instrumentelor bancare va facem cunoscute datele beneficiarului :
ORASUL MIOVENI , CUI 4318199 , iar conturile IBAN se regasesc in tabelul de mai jos:

Denumire Taxa

Conturi Trezoreria MIOVENI

Impozit Cladire , Impozit Spatii Comerciale sau Taxa Cladire

RO28TREZ0492107020102XXX

Impozit Teren sau Taxa Teren intravilan

RO72TREZ0492107020202XXX

Impozit Teren Extravilan

RO22TREZ0492107020203XXX

Taxa asupra mijloacelor de transport

RO47TREZ0492116020202XXX

Chirii sau Concesiuni

RO34TREZ04921A300530XXXX

Amenzi Circulatie

RO60TREZ04921A350102XXXX

Taxa Firma sau Taxa servicii reclama publicitate

RO60TREZ04921180250XXXXX

Denumire Taxa

Conturi Trezoreria MIOVENI

Impozit Cladire , Impozit Spatii Comerciale sau Taxa Cladire

RO78TREZ0492107020101XXX

Impozit Teren sau Taxa Teren intravilan

RO25TREZ0492107020201XXX

Taxa asupra mijloacelor de transport

RO97TREZ0492116020201XXX

Chirii / Concesiuni

RO34TREZ04921A300530XXXX

Amenzi Circulatie

RO60TREZ04921A350102XXXX

Taxa salubrizare – taxa gunoi

RO19TREZ04921360206XXXXX

Taxa Firma

RO60TREZ04921180250XXXXX

DECLARATII:
1. Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri in cazul persoanelor fizice
2. Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri in cazul persoanelor juridice
3. Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice
4. Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice
5. Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice
6. Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice
7. Declaratie fiscala pentru scoaterea din evidenta fiscala a mijloacelor de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice
8. Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

CERERI:
1. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoanele fizice privind impozitele, taxele si alte venituri datorate bugetului local
2. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice privind impozitele, taxele si alte venituri datorate bugetului local
3. Cerere de restituire sume