camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Prezentarea proiectului ACHIEVE

logo program achievelogo proiect achieveACHIEVE
(Awareness of Common History for Identifying and Extending the Values of Europe )
(Conștientizare asupra istoriei commune pentru identificarea și extinderea valorilor Europei)

PROGRAMUL: EUROPA PENTRU CETĂȚENI
AXA: ANGAJAMENT DEMOCRATIC ȘI PARTICIPARE CIVICĂ
MĂSURA: REȚELE DE ORAȘE

Proiectul îşi propune să dezvolte conştientizarea asupra identității europene prin furnizarea de instrumente necesare pentru a se opune euroscepticismului în creştere. În acest context, cunoașterea istoriei propriei țări capătă importanță, în special pentru noile generaţii. Lipsa de cunoştinţe în ceea ce privește motivaţiile şi procesele istorice-culturale care au dus la naşterea Uniunii Europene, este una din cauzele apariției euroscepticismului.

Pentru a deveni conştienţi despre modificări teritoriale şi culturale ale propriei țări, a ști că ţara dvs. așa cum o cunoașteți astăzi (care este tot mai mult apărată cu atitudini naţionaliste) este rezultatul influenţelor a diferite culturi şi înţelegerea reciprocă a diferitelor ţări, sunt toate instrumente pentru a înțelege mai bine sensul Uniunii Europene bazate pe valori comune, mai degrabă decât ca pe o instituţie politică rece.

Proiectul îşi propune să atragă atenţia şi curiozitatea spre teritoriile europene implicate, pornind de la o cunoaştere aprofundată a propriei ţări. La început, activitatea se va concentra pe învăţarea mai multor lucruri despre propriul teritoriu şi propia ţară şi pe dobândire de cunoștințe despre alte țări implicate, prin schimbul de experienţe Pornind de la considerațiile/opiniile cetăţenilor, reţeaua are ca scop promovarea cetăţeniei europene prin îmbunătăţirea condiţiilor pentru participarea democratică activă la nivel european

Durata proiectului : 24 de luni,
01.06.2019 - 31.05.2021

Parteneri implicaţi:

 • Orașul Breganze (l) – lider solicitantului
 • CRLDS – centrul pentru studii politice europene asupra dezvoltarii regionale si locale (AL)
 • RAM Central Stara Planina (BG)
 • Orașul Zavidovici (BH)
 • Casa minorităţilor naţionale (CZ)
 • ALDA (FR)
 • Orașul Erdut (HR)
 • Ist. Rezzara (IT)
 • Peje municipality (KS)
 • SEGA (MK)
 • Orașul Herceg Novi (MN)
 • ORAȘUL MIOVENI (RO)
 • Orașul Cajetina (SER)
 • CEE CN (SK)

PRIMA ȘEDINȚĂ ONLINE ÎN CADRUL PROIECTULUI ACHIEVE

logo program achievelogo proiect achieveDacă în luna august a anului 2018 ne-am bucurat că am fost selectați ca parteneri pentru un nou proiect în cadrul programului ”Europa pentru Cetățeni”, în luna februarie a acestui an am primit cu bucurie vestea că proiectul respectiv, intitulat ”ACHIEVE” a fost aprobat.

Proiectul este realizat într-un parteneriat extins, liderul de proiect fiind orașul Breganze din Italia, iar ceilalți parteneri sunt: Orașul Zavidovici din Bosnia Herzegovina, Erdut din Croația, Cajetina din Serbia, Herceg Novi din Muntenegru, precum și alte organizații dintre care cea mai importantă este ALDA (Asociația Europeană pentru Democrație Locală) din Franța.

Scopul proiectului este să dezvolte sentimentul identității europene pornind de la reflecția asupra istoriei comune, a artei și religiei orașelor din Europa Centrală și de Sud Est ca un instrument de luptă împotriva euro-scepticismului.

Obiectivele specifice sunt:

 • Dezvoltarea conștientizării asupra istoriei comune, a istoriei și valorilor Uniunii Europene prin dezbateri, reflecții și rețele;
 • Încurajarea participării civice și democratice a cetățenilor la nivelul Uniunii Europene prin dezvoltarea cunoștințelor lor despre procesul de elaborare a politicilor Uniunii Europene și promovarea oportunităților de angajament civic, voluntar sau intercultural la nivelul Uniunii Europene.


În data de 17.04.2019 a avut loc prima ședință online din cadrul proiectului, în care toți partenerii și-au prezentat orașul, s-a stabilit planul de acțiune pentru viitoarele activități, rolul fiecărui partener, data pentru activitatea de lansare a proiectului în localitatea Erdut din Croația.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni de la 01.06.2019 până la 31.05.2021.