camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Repartiție de locuințe sociale, la Mioveni. Condițiile de acordare și lista actelor necesare la dosar

repartitie locuinte socialePrimăria orașului Mioveni va repartiza un număr de locuințe sociale, devenite libere anul acesta, în cadrul Blocului B de la Grupul Școlar Colibași.

Persoanele interesate de organizarea procedurii de repartiție a locuințelor în cadrul Blocului B de la Grupul Școlar Colibași, trebuie să depună un set de documente la Registratura Primăriei Mioveni, în perioada 17.01.2022-18.02.2022.

Lista documentelor care trebuie depuse în dosar, precum și Criteriile de repartizare a locuințelor se pot obține de la sediul compartimentul Sprijin Asociații Proprietari, Fond Locativ, telefon 0248.260.500 interior 116, fiind afișate la sediul Primăriei orașului Mioveni și postate pe site-ul instituției: https://emioveni.ro/images/pdf/hotarari_adoptate/2016_2020/2020/_nr.145.pdf

Repartizarea locuințelor din cadrul Grupului Școlar Colibași se face prin hotărâre a Consiliului Local în baza unui punctaj obținut de candidați pe baza criteriilor legale, obligatorii și eliminatorii în unele situații, fiecare dosar urmând a fi analizat de către Comisia de analiză și repartiție a locuințelor în baza Criteriilor de repartizare stabilite prin HCL nr. 145/2020.
Printre criteriile de bază se regăsesc următoarele condiții eliminatorii:

 • Titularul cererii de locuinţă trebuie să fie major și să aibă domiciliul pe raza oraşului Mioveni;
 • Titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei sale- soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestora să nu deţină şi să nu fi deţinut în proprietate o locuinţă, să nu fi înstrăinat o locuinţă dupa data de 1 ianuarie 1990, să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite de execuţie pentru realizarea unei locuinţe, să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat şi să nu fi deţinut în calitate de chiriaş o locuinţă din fondul locativ de stat şi să fi fost evacuate pentru neplata chiriei şi/sau a utilităţilor;

NOTA: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţe înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj(divorţ). De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în căminele de nefamilişti sau familişti (clădiri dotate cu camera de locuit individual şi cu dependinţele, dotările şi utilităţi comune) persoanelor care şi-au indeplinit obligaţiile de plată privind chiria şi utilităţile la zi, care au un comportament adecvat, lucru dovedit pe baza unei caracterizări din partea administratorului Blocului B-Grup Scolar Colibasi.

 • Titularul cererii de locuinţă împreuna cu membrii majori ai familiei trebuie să facă dovada că realizează venituri care le permit să plătească chiria şi cheltuielile comune aferente locuinţei pe care o solicită;
 • Să nu fi refuzat repartiţia unei locuinţe cu chirie din cadrul Blocului B Grup Şcolar Colibaşi;
 • Titularul şi/sau membrii familiei care vor locui cu titularul şi vor fi inscrişi în Fişa locativă să nu figureze cu obligaţii restante la bugetul local.

Acte necesare pentru dosar locuinţe:

1. Acte de identitate (B.I./C.I.) ale solicitantului, precum si ale tuturor persoanelor aflate in intretinere, care locuiesc impreuna cu solicitantul (copie);
2. Certificate de nastere ale copiilor aflati in intretinerea solicitantului (copie);
3. Certificat de casatorie, daca este cazul (copie);
4.Declaratie notariala pe propria raspundere (original) din care sa rezulte:

• ca solicitantul ori alt membru al familiei solicitantului nu detine sau nu a detinut o locuinta in proprietate dupa data de 1 ianuarie 1990;
• ca solicitantul nu beneficiaza de alte venituri in afara de cele declarate ;
• numarul de persoane aflate in intretinerea solicitantului;

5. Copie contract inchiriere (daca e cazul);
6. Copie certificat medical (daca este cazul);
7. Adeverinte de venituri în care să se menţioneze venitul net/lună (adeverinte salariu, cupon pensie, somaj,etc) pe ultimele 12 luni;
8. Acte legal valabile care sa ateste studiile solicitantului (copie);
9. Adeverinta fisc pentru toţi membrii cu vârsta mai mare de 18 ani;
10 Adeverinţă rol agricol pentru toţi membrii cu vârsta mai mare de 18 ani;
11. Anchetă socială efectuată de DAS din cadrul Primăriei Mioveni;
12. Alte acte pe care Comisia de analiza le consideră necesare (Memoriu in care sa fie descrisă situaţia locativă actuală a solicitantului, Certificat de atestare fiscala- de la Primăria Mioveni,etc).

Informatii suplimentare se obțin de la Compartimentul Sprijin Asociații de Proprietari- Fond Locativ sau la tel.0248/260.500 interior 116.

Incidenţa COVID-19 la Mioveni, în creştere

incidenta covid mioveniRata de infectare cu COVID-19 la nivelul orașului Mioveni a înregistrat o creștere îngrijorătoare în ultimele zile.

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Argeș, rata de incidenţă COVID-19 calculată la 14 zile este, duminică, în Mioveni de 2,53 cazuri la mia de locuitori, în creştere faţă de ziua precedentă, când s-a înregistrat o valoare de 2,09.

Conducerea Primăriei Mioveni face apel la locuitorii orașului să fie în continuare precauți, să dea dovadă de responsabilitate, să poarte masca, să evite pe cât posibil locurile aglomerate și să respecte cu maximă atenție regulile de igienă!

CAMPANIE DE INFORMARE - ATENȚIE LA MUNIȚIA NEEXPLODATĂ!

munitie neexplodataCa urmare a numeroaselor confruntări armate şi a acţiunilor militare de pe teritoriul ţării noastre în timpul celor două războaie mondiale, în majoritate zonelor României au rămas neexplodate însemnate cantităţi de muniţii de diferite tipuri şi calibre. Muniţiile rămase neexplodate au încărcătura de exploziv intactă şi în multe cazuri chiar şi focosul, de aceea există riscul ca acestea să explodeze.

Pentru prevenirea accidentelor în cazul descoperirii de muniţii neexplodate Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Argeş recomandă cetăţenilor să respecte următoarele reguli şi măsuri de siguranţă :

 • anunţaţi de urgenţă organele de poliţie, autorităţile administraţiei publice locale sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Argeş;
 • nu atingeţi, nu loviţi şi nu mişcaţi muniţia descoperită;
 • nu introduceţi în foc muniţiile şi nu faceţi foc în apropierea lor;
 • nu aruncaţi la fier vechi şi nu predaţi la societăţile colectoare muniţiile descoperite;
 • nu introduceţi în clădiri, încăperi sau locuinţe muniţii neexplodate;
 • nu încercaţi să demontaţi focoasele sau elementele componente.

Locurile unde pot fi găsite aceste tipuri de muniţie sunt, în general, următoarele :

 • la suprafaţa pământului (pe terenuri agricole, în păduri şi desişuri);
 • îngropate sub pământ, descoperite cu ocazia săpăturilor şi arăturilor agricole, excavaţiilor pentru fundaţiile construcţiilor, defrişărilor, lucrărilor de irigaţii etc.;
 • în zidăriile construcţiilor vechi rămase neobservate în timpul războiului;
 • sub apă, în râuri, lacuri sau bălţi, descoperite cu ocazia unor lucrări hidrotehnice sau întâmplător în timpul scăldatului.

ATENȚIE! Nu blocați numărul de urgență 112 cu apeluri iresponsabile!

112Puteți suna la numărul de urgență 112 doar în caz de ameninţare reală la viaţă, la sănătate, la siguranţa personală sau a proprietăţii şi doar atunci când serviciile de urgenţă sunt necesare!

Potrivit statisticilor, zilnic la numărul unic de urgență 112 se primesc mii de apleuri, dintre acestea, un procent foarte ridicat, peste 40%, îl reprezintă apelurile non-urgente, sau diverse alte solicitări care nu întră în competența Serviciului 112.

Orice apel inutil, păcăleală sau fals la 112 blochează o linie şi poate bloca un apelant care se află într-o situație reală de pericol! epartamentele de urgență care se deplasează la o locație a unui apel fals devin indisponibile pentru o situație de urgență reală aparută în aceași perioadă de timp. Fiţi conştienţi de faptul că efectuarea de apeluri false către numărul 112 poate fi pasibilă de amendă.
Pentru non-situaţii de urgenţă sau care nu pun în pericol viaţa, cum ar fi pagube materiale, tamponări ușoare, fără victime, mașini blocate în parcare, furt, sau de vandalism - mai ales atunci când suspectul este plecat - apelați direct la secția de poliţia din apropiere sau de pe raza localității.

Cu toate acestea - atunci când în sunteti în dubiu dacă situația în care sunteți reprezintă o urgență sau nu, și ezitați să cereți ajutor de la 112, însă sunteți de bună credință, apelați cu încredere - 112. Ai putea salva viața cuiva!

Serviciul de urgență 112 asigură preluarea apelurilor de urgență de la cetățeni și transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție, respective Ambulanță, SMURD, Poliție, Pompieri, Jandarmerie, Salvamont, în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea urgențelor. Serviciul de urgență 112 este furnizat de Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență (SNUAU). Administratorul SNUAU este Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Mai multe informații găsiți accesând linkul www.sts.ro/ro/despre-112.

Bonificații pentru plata integrală a impozitelor și taxelor locale

primaria8Contribuabilii care achită integral sumele datorate bugetului local până la data de 31 martie 2022, inclusiv, beneficiază de bonificații de 10 % pentru persoanele fizice, respectiv 5% pentru persoanele juridice din cuantumul impozitului pe clădiri, impozitului pe teren și impozitului pe mijloace de transport.

De asemenea, impozitele şi taxele locale pot fi achitate şi online, iar plata se poate face utilizând cardul bancar, accesând site-ul www.ghiseul.ro, secţiunea ”Plata cu autentificare”, după selectarea „Primăria oraşului Mioveni” din lista de instituţii.

Pentru plățile efectuate cu carduri prin intermediul ghișeului virtual de plăţi la adresa de internet www.ghiseul.ro– Primăria oraşului Mioveni, contribuabilii nu datorează comision.

Informaţii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0348/455.666 sau pe e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..