camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Ședința Consiliului Local Mioveni se va ține prin videoconferință

mioveni sedinta cl fotoConsiliul Local Mioveni se întrunește în ședință ordinară joi, 28 octombrie, de la ora 17.00, prin intermediul unei platforme online de videoconferință.

Vor fi discutate, printre altele:

 • aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a oraşului Mioveni pentru perioada 2021-2027;
 • aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție ”Extinderea (Înființarea) sistemului de distribuție gaze naturale - sat Făgetu, oraș Mioveni, județul Argeș”.
 • aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiție “Varianta ocolitoare a orașului Mioveni (centura) - tronson I” în vederea depunerii în cadrul Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny";
 • aprobarea acordării distincției ‹‹ Diploma de aur›› și a premiului în sumă netă de 500 lei, pentru 18 cupluri care au împlinit 50 de căsnicie;
 • aprobarea modificărilor organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Mioveni;
 • aprobarea asigurării incluziunii copiilor cu dizabilității în locurile de joacă aflate pe raza orașului Mioveni;
 • aprobarea Acordului de Cooperare – cadru între Orașul Mioveni și Satul Scoreni, Raionul Strășeni, din Republica Moldova;
 • aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Argeș – Centrul Județean Argeș, a imobilului ”Clădire Dispensar Colibași”;
 • aprobarea participarii Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni la implementarea proiectului “Screening pentru Cancerul de Col Uterin si tratament precoce – SCCUT”, Cod SMIS 136812 prin asigurarea condițiilor organizatorice și logisticii necesare;
 • aprobarea acorării unui ajutor de urgența doamnei Micu Maria Darina;
 • aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021;
 • aprobarea participării la ”Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația de unități de învățământ” prin accesarea finanțării pentru proiectul ”Îmbunătățirea Eficienței Energetice a Liceului Teoretic “Iulia Zamfirescu” Mioveni.

Proiectul ordinii de zi poate fi consultat AICI.