camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

CAMPANIE DE INFORMARE - ATENȚIE LA MUNIȚIA NEEXPLODATĂ!

munitie neexplodataCa urmare a numeroaselor confruntări armate şi a acţiunilor militare de pe teritoriul ţării noastre în timpul celor două războaie mondiale, în majoritate zonelor României au rămas neexplodate însemnate cantităţi de muniţii de diferite tipuri şi calibre. Muniţiile rămase neexplodate au încărcătura de exploziv intactă şi în multe cazuri chiar şi focosul, de aceea există riscul ca acestea să explodeze.

Pentru prevenirea accidentelor în cazul descoperirii de muniţii neexplodate Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Argeş recomandă cetăţenilor să respecte următoarele reguli şi măsuri de siguranţă :

  • anunţaţi de urgenţă organele de poliţie, autorităţile administraţiei publice locale sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Argeş;
  • nu atingeţi, nu loviţi şi nu mişcaţi muniţia descoperită;
  • nu introduceţi în foc muniţiile şi nu faceţi foc în apropierea lor;
  • nu aruncaţi la fier vechi şi nu predaţi la societăţile colectoare muniţiile descoperite;
  • nu introduceţi în clădiri, încăperi sau locuinţe muniţii neexplodate;
  • nu încercaţi să demontaţi focoasele sau elementele componente.

Locurile unde pot fi găsite aceste tipuri de muniţie sunt, în general, următoarele :

  • la suprafaţa pământului (pe terenuri agricole, în păduri şi desişuri);
  • îngropate sub pământ, descoperite cu ocazia săpăturilor şi arăturilor agricole, excavaţiilor pentru fundaţiile construcţiilor, defrişărilor, lucrărilor de irigaţii etc.;
  • în zidăriile construcţiilor vechi rămase neobservate în timpul războiului;
  • sub apă, în râuri, lacuri sau bălţi, descoperite cu ocazia unor lucrări hidrotehnice sau întâmplător în timpul scăldatului.