camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Au fost aprobate noile criterii de acordare a burselor școlare

burse elevi 2022Primăria și Consiliul Local Mioveni vor acorda pentru anul școlar 2021-2022(semestrul al doilea) burse elevilor care frecventează unitățile de învățământ din oraș.
Bursele sunt împărțite în mai multe categorii cu valori diferite, precum burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse sociale.
Iată care sunt condițiile de acordare a acestora:

1. Bursele de performanţă se acordă astfel:

1.1 Elevii premiaţi la concursurile şi olimpiadele naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, denumit în continuare ME, cu participare directă, cu caracter tehnico-stiinţific - etapa naţională şi elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de ME pentru competiţiile internaționale.
Se acordă burse în cuantum lunar pentru elevii care au obţinuț:
Locul I - 1.000 lei
Locul al II -lea 800 lei
Locul al III -lea 500 lei
1.2 Elevii premiaţi la concursurile si olimpiadele naţionale organizate de ME, cu participare directă, cu caracter cultural-artistice şi cu caracter sportiv - etapa naţională.
Competiţii individuale / burse acordate în cuantum lunar:
Locul I - 700 lei
Locul al II -lea 600 lei
Locul al III -lea 500 lei
Competiţii pe echipe/ bursă acordată o singură dată pe an şcolar aceleiași echipe/şcoala
Locul I – 1.500 lei / echipă
Locul al II -lea - 1.000 lei / echipă
Locul al III -lea 700 lei / echipă
Dacă o echipă câștigă mai multe competiţii pe an şcolar (ex.de performanţă şi de merit), bursa se va acorda echipei o singură dată, pentru o singură competiţie, cea cu valoare mai mare.
1.3 Lista competiţiilor şcolare naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate la art. (1) este aprobată şi publicată de ME.

2. Burse de merit se acordă astfel:

2.1 Elevii premiaţi la concursurile si olimpiadele şcolare naţionale organizate de ME, cu participare directă, cu caracter tehnico-ştiintific – etapă judeţeană
Se acordă burse în cuantum lunar elevilor care au obţinut:
Locul I - 400 lei
Locul al II -lea - 300 lei
Locul al III -lea – 200 lei
2.2 Elevii premiati la concursurile si olimpiadele şcolare naţionale organizate de ME, cu participare directă, cu caracter cultural- artistic si cu caracter sportiv - etapa judeţeană.
Competiţii individuale/ burse acordate în cuantum lunar elevilor care au obţinut:
Locul I - 400 lei
Locul al II -lea - 300 lei
Locul al III -lea – 200 lei
Competiţii pe echipe / burse acordate o singură dată pe an şcolar aceleiasi echipe/scoală
Locul I – 1.000 lei / echipă
Locul al II-lea - 700 lei / echipă
Locul al III -lea - 500 lei / echipă
Dacă o echipă câștigă mai multe competiţii pe an şcolar (ex.de performanţă şi de merit), bursa se va acorda echipei o singură dată, pentru o singură competiţie, cea cu valoare mai mare.
2.3 Lista competiţiilor şcolare naţionale, precum şi a competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, pentru care se acordă bursele de merit este aprobată şi publicată de ME.
2.4 Elevii care au rezultate deosebite la învăţătură şi se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:
a)au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a şi a clasei a IX-a;
b)au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V-a;
c)au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obţinut media de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea.
Media generală 10.00 - 300 lei /lună
Media generală cuprinsă între 9,50 – 9,99 – 250 lei /lună.

3. Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a şi a clasei a IX-a;
b) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V-a;
c) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obţinut media de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea.
Media generală cuprinsă între 7,50 – 10.00 - 150 lei / lună

4. Burse sociale e acordă conform:

  • Legii Educaţiei nr.1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr. 5870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educaţiei, (ME);
  • Hotărârii Guvernului României nr. 1094 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022, în cuantum de 200 lei lună.

Hotararea Consiliului Local Mioveni