camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

O nouă ședință de Consiliu Local, la Mioveni

Sedinta consiliuJoi, 21 aprilie 2022, de la ora 17.00, la sediul Primăriei Mioveni va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Local.

La această şedinţă sunt prevăzute 25 de puncte şi se vor discuta mai multe proiecte de hotărâri, printre care amintim:

  • aprobarea preluării în administrare a sectoarelor de drum județean din DJ 741 care se află în intravilanul Orașului Mioveni;
  • aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cotei de cofinanţare pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Alimentare cu energie electrică a echipamentelor instalate periodic în centrul civic al orașului Mioveni inclusiv tonete tip street food și food truck-uri ”;
  • analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul I al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități;
  • aprobarea metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor / tarifelor pentru activităţile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat prestate de către Societatea Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL;
  • aprobarea noilor tarife practicate de Spitalul Orășenesc Mioveni începând cu data de 01.05.2022 pentru serviciile medicale și investigații paraclinice solicitate la cerere;
  • aprobarea înființarii celei de-a treia linii de gardă în specialitatea Medicină de Urgență la Spitalul Orășenesc Mioveni etc.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor orașului Mioveni şi este publicată pe site-ul oficial al instituţiei:https://emioveni.ro/images/pdf/convocator/2022/proiectul_ordinii_21.04.2022.pdf, potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.