camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Sfaturi de la pompieri pentru un Paște fără incendii

in catedrala pasteCu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti atât preoţii, cât şi cetăţenii sunt sfătuiţi să respecte următoarele MĂSURI minimale de prevenire a incendiilor la obiective de cult:

 • Desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situaţia în care acestea se organizează în interior, limitarea accesului credincioşilor, astfel încât să nu se supraaglomereze lăcaşul de cult;
 • În situaţia desfăşurării slujbelor religioase în interiorul lăcaşurilor de cult, se vor menţine fixate în poziţie deschisă uşile de acces şi evacuare în/din biserică şi se vor îndepărta/elimina covoarele/mochetele şi mobilierul din zona centrală a bisericilor care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepţia celor folosite de ierarhi în cadrul slujbelor religioase;
 • În cazul organizării slujbelor religioase, în bisericile din lemn nu se va permite aglomerarea credincioşilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au căile de evacuare insuficiente şi prezintă un risc foarte mare de incendiu;
 • Evitarea desfăşurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare şi interzicerea desfăşurării lor în obiective în care sunt amplasate schele;
 • Efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici şi mănăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricăror eventuale surse de iniţiere a unui incendiu;
 • Desemnarea, de către ierarhi, a unor persoane responsabile, cu atribuţii de supraveghere atentă pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros a activităţilor din interiorul bisericilor şi de intervenţie operativă, cu mijloace de stingere proprii la îndemână (stingătoare de incendiu) şi instruirea temeinică a acestora de către slujitorii bisericii;
 • Instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbe asupra necesităţii păstrării calmului şi evacuării în ordine a lăcaşului de cult, în cazul producerii unui incendiu;
 • Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor şi mănăstirilor, astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze căile de acces pentru intervenţia autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranţii exteriori de incendiu;
 • Instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbele religioase de Sfânta Înviere, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ţinute la distanţă de haine, păr, mobilier, corone sau alte obiecte de cult, din material combustibile, din interiorul bisericii şi, de asemenea, se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule, autoturisme, autocare, microbuze;
 • Interzicerea utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor şi a curţilor lăcaşurilor de cult, precum şi a cimitirelor din vecinătatea acestor obiective, în contextual în care asemenea activităţi se desfăşoară, de regulă, premergător Sfintelor Sărbători de Paşte;

În cazul izbucnirii unui incendiu pe timpul slujbelor religioase se recomandă:

 • să nu intre în panică și să își păstreze calmul;
 • să anunțe începutul de incendiu la numărul unic 112;
 • să acorde prioritate la evacuare copiilor și femeilor;
 • să identifice și să utilizeze mijloacele inițiale de stingere a incendiilor;
 • să permită accesul forțelor de intervenție pentru stingerea incendiului.

La sosire acasă după slujba de Înviere se recomandă:

 • amplasarea lumânărilor aprinse în suporturi stabile, la distanțe de siguranță față de materialele combustibile;
 • copiii nu vor fi lăsați nesupravegheați în încăperile în care se află lumânări/candele aprinse;
 • stingerea lumânărilor/candelelor în momentul în care se merge la culcare.

De asemenea, tuturor celor care pentru recreere în zilele de sărbătoare vor merge în pădurile şi locurile de agrement, se recomandă:

 • Să nu se facă focul în pădure sau în apropierea acesteia;
 • Să se utilizeze pentru foc numai locurile special amenajate în acest scop;
 • Să nu se aprindă focul în condiţiile unui vânt puternic sau pe solul cu vegetaţie uscată;
 • Obligatoriu jarul va fi stins cu apă sau acoperit cu pământ, evitându-se astfel apariţia unui incendiu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Arges desfășoară permanent activități preventive, în scopul reducerii și limitării evenimentelor nedorite, respectiv educării și pregătirii populației asupra măsurilor și modului de comportare specifice tipurilor de riscuri.