camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ

Vineri, 26 mai, la Mioveni au fost deschise lucrările din cadrul celei de-a IX-a Sesiuni Ştiinţifice a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, la care au luat parte conducerile Prefecturii și Cosiliului Județean Argeș, reprezentanți din conducerea Universității Politehnice București și ai Senatului Universității Pitești, reprezentanți ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România și conducerea Primăriei Mioveni, parlamentari și directorii instituţiilor de pe raza oraşului.
Evenimentul s-a desfăşurat pe două secţiuni şi s-a bucurat de prezența mai multor participanţi de seamă din domeniul ştiinţei şi cercetători din cadrul Institutului de Cercetări în Transporturi INCERTRANS și Prime Teh - Tehnologii alternative și neconvenționale.
În cadrul secțiunii "PRODUCTICA 2017" vor fi prezentate 14 proiecte, iar în cadrul secțiunii "ENERGY&PRINTING TECHNOLOGY" vor fi dezbătute 7 proiecte.
Printre temele abordate se regăsesc lucrări precum ”Cercetări inovatoare în domeniul materialelor de sinteză eco-eficiente utilizate pentru infrastructuri rutiere”, ”Evaluarea performanțelor tehnice a produselor utilizate în construcții, conform reglementărilor actuale”, ”Tehnici inovatoare și eficiente pentru structurarea rețelelor de transport intermodal "hub-and-spoke", conectate la strategiile europene”, “Infrastructura critică și vulnerabilități locale la schimbări climatice de mediu” și multe altele teme de actualitate.

Free Joomla Lightbox Gallery