camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Sărbătoarea Micii Uniri, marcată în avans

hora unirii 1Cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la înfăptuirea Micii Uniri, la Mioveni se vor organiza o serie de manifestări culturale și artistice menite să elogieze acest prim pas 

hora unirii 2

important pe calea înfăptuirii Statului Național Unitar Român.

Astfel, miercuri, 23 ianuarie, de la ora 11.00, în sala de spectacole a Centrului Cultural Mioveni va avea loc spectacolul intitulat”Hai să dăm mână cu mână”, unde vor participa elevii unităților de învățământ din oraș.

Ceremonia de celebrare se va încheia, de la ora 13.30, cu tradiţionala „Horă a Unirii”, care va reuni oficialități locale, reprezentanţi ai instituţiilor publice, elevi, profesori și cetățeni ai orașului Mioveni.

Sărbătoare în învăţământul din Mioveni: Liceul Tehnologic Construcții de Mașini – 50 de ani de existenţă

Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni împlineşte anul acesta cinci decenii de la înfiinţare, perioadă în care a avut în rol important în învăţământul tehnic din judeţul nostru.

Potrivit directorului Ghiorghe Dinuță, la această aniversare vor fi invitați foști și actuali dascăli, dar și absolvenții tuturor generațiilor înregistrate de-a lungul celor 50 de ani ai școlii.

Evenimentul va avea loc pe data de 5 octombrie 2019, la sediul unității de învățământ.

Reamintim că înfiinţarea Liceului Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni este strâns legată de amplasarea Uzinei de Autoturisme în localitatea Colibaşi, urmând să devină principalul izvor de personal calificat pentru această platformă industrială.

Lucrările de construcţie, începute în anul 1967, se desfăşoară în paralel cu cele ale Uzinei de Autoturisme şi se finalizează în anul 1969, iar porţile liceului se deschid în 1969 sub numele de Grup Şcolar U.A.P. Colibaşi.

Scurt istoric al unității de învățământ:

1969/1970–unitatea şcolară are următoarele forme de învăţământ:profesional, maiştri, postliceal;

1972/1978 –în unitatea şcolară funcţionează un club sportiv cu secţii de box şi lupte pentru pregătirea viitorilor participanţi la olimpiade;

1974/1975 – se înfiinţează treapta I de liceu industrial, profil mecanic şi electrotehnic;

1976/1977 – se înfiinţează treapta II de liceu industrial curs de zi şi seral, în specializările: electromecanic, electrician întreţinere şi reparaţii ,mecanic combustie internă, mecanic maşini şi utilaje ,prelucrător la cald;

1990/1991 – se înfiinţează clase de liceu curs de zi şi seral, filiera teoretică;

1990/2003 – în unitatea noastră se produc transformări în concordanţă cu noua reformă a învăţământului românesc, ce fundamentează planul de şcolarizare pe dezvoltarea socială, economică şi culturală la nivelul localităţii şi judeţului;

2003/2004 – se înfiinţează clasele de arte şi meserii, cu specializările:lucrător în mecanica de motoare, lucrător în mecanica de montaj, întreţinere şi reparaţii, lucrător în lăcătuşărie mecanică structuri, lucrător în prelucrări prin aşchiere, lucrător în electrotehnică;

2010-2014 – unitatea şcolară are forme de învăţământ, liceu tehnic rută directă şi rută progresivă cu specializările: tehnician electrician electronist auto, tehnician electrotehnist, tehnician în automatizări, tehnician transporturi, tehnician mecatronist, tehnician mecanic intreţinere şi reparaţii ; şcoală profesională calificarea sudor şi mecanic auto;

2012 – se schimbă denumirea unităţii școlare din Grup Școlar Construcţii de Maşini Colibaşi în Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni.

De-a lungul existenţei acestei instituţii de învăţământ, la capacitatea şi competenţele corpului profesoral de a obţine şi menţine la standarde ridicate performanţele elevilor, s-a adăugat investiţiile în baza materială-susținute în totalitate de Primăria și Consiliul local Mioveni, astfel unitatea școlară se constituie într-un complex şcolar modern(21 săli de curs, laboratoare, ateliere, bibliotecă, şcoală de şoferi – categoria B şi C, cabinet psihopedagogic ).

Pregătirea sportivă se realizează într-o modernă bază sportivă care cuprinde : sală de sport,teren baschet, 2 terenuri sintetice cu nocturnă – fotbal, teren tenis de câmp, tenis de masă şi săli de gimnastică.

Din anul 2014, în cadrul unui parteneriat cu SC Automobile Dacia Renault SA anumite clase din învățământul profesional au beneficiat de pregătire practică, calificarea profesională în domeniul mecanică, calificarea profesională sculer-matrițer, în cadrul companiei.

În baza contactului de stagiu, Dacia a oferit stagiarilor burse lunare în valoare de 200 lei, acordate pe criterii de performanță și au beneficiat de transport şi prânz gratuit, dar și de echipament de protecție pus la dispoziție de companie.

ltcm 1 ltcm 2 ltcm 3

În atenția cetățenilor orașului Mioveni

afis deseuriCine nu respectă obligația de a separa deșeurile reciclabile de cele menajere, riscă să plătească mai mult pentru gunoiul generat!

De la 1 ianuarie 2019, în conformitate cu prevederile art 17, alin.1, lit. e din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, autoritatile publice locale au fost obligate să aplice sistemul "plătești pentru cât arunci”, în care se va lua în calcul cel puțin unul dintre următoarele elemente: volumul gunoiului generat, frecvența de colectare, greutate, saci de colectare personalizați utilizați. În acest fel, cetățenii vor plăti doar pentru deșeurile menajere, cele care ajung la depozitul de deșeuri, iar cele reciclabile vor putea fi mai ușor de valorificat de către operator.

Astfel, pentru diminuarea cantității de deșeuri generate atât de populație, cât și de agenții economici de pe raza orașului Mioveni și pentru a crește gradul de reciclare la ținta de 35% impusă de Comisia Europeană, aveți obligația de a asigura precolectarea separată, în recipiente distincte a deșeurilor pe care le generați.

În acest sens Primăria orașului Mioveni prin S.C. Financiar Urban SA în calitate de operator de salubritate, colectează selectiv deșeurile de ambalaje de hârtie - carton, plastic provenite de la populație. Programul de colectare a deșeurilor reciclabile (hârtie – carton, plastic) de la populație este următorul:

• Cartier Mioveni, Cartier Racovița și cartier Clucereasa în ultima zi de miercuri din fiecare lună

• Cartier Colibași și cartier Făget în ultima zi de luni din fiecare lună.

Menționam că deșeurile de hârtie – carton, plastic trebuie să fie selectate riguros (să nu fie amestecate). Sacul cu deșeurile reciclabile va fi scos la poartă, de unde este ridicat de către angajații societății SC Financiar Urban SA.

Cetățenii din cartier Mioveni, zona blocuri, au obligația de a depune separat deșeurile, respectiv deșeuri reciclabile (hârtie–carton, plastic, sticlă) în containere albastre și galbene, iar deșeurile reziduale în containere gri (tablă), containere existente la platformele de colectare.

CONSILIUL LOCAL MIOVENI, LA PRIMA ȘEDINȚĂ DIN 2019

primaria8Joi, 17 ianuarie, de la ora 17.00, va avea loc prima şedinţa publică ordinară din noul an a Consiliului Local Mioveni.

Vor fi discutate, printre altele, aprobarea programului obiectivelor de investiții în continuare finanțate până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Mioveni pe anul 2019, a planului de acțiune privind serviciile sociale la nivelul orașului Mioveni , a agendei proiectelor culturale pentru anul 2019, a organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Orășenesc etc.

EMINESCU, CELEBRAT LA MIOVENI

eminescu ccm 2019Ziua de 15 ianuarie, aleasa ca Zi a Culturii Naționale, reprezintă data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu (1850-1889).

Pentru a marca acest eveniment, la Centrul Cultural Mioveni se va organiaza o activitate, marți, 15 ianuarie 2019, în sala de conferințe a instituției, începând cu ora 13.00.

Astfel, vor avea loc două ateliere: unul științific, unde participă elevi ai instituțiilor de învățământ din oraș și unul plastic, unde elevii cursului de Pictură vor realiza și expune lucrări cu tema „Eminescu de la cuvânt la imagine”.

La finalul evenimentului toți elevii participanți vor fi premiați.

Amintim că Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoșani. A fost poet, prozator, dramaturg și jurnalist, socotit de critica literară postuma drept cea mai importantă voce poetica din literatura română. Avea o bună educație filosofică, opera sa poetică fiind influențată de marile sisteme filosofice ale epocii sale, de filosofia antica, de la Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire ale romantismului, de teoriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant și de teoriile lui Hegel.