camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Atenție la arderea vegetației uscate!

44180496 550314752049110 1509167098822131712 nNerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de vegetaţie uscată, mirişti şi resturi vegetale poate avea consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, importante pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător. Cunoaşterea şi respectarea strictă a acestor măsuri este soluţia cea mai simplă şi mai puţin costisitoare, precum şi o obligaţie morală şi civică a fiecărui cetăţean.
Pentru a evita eventualele evenimente de acest gen în care ar putea fi implicaţi, Primăria Mioveni şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş transmit cetăţenilor următoarele recomandări privind prevenirea incendiilor de vegetaţie uscată.

Pentru igienizarea terenurilor prin ardere, cetăţenii au obligaţia de a solicita şi obţine, de la autorităţile competente, permis de lucru cu focul (obţinut de la Primărie) şi o aprobare de la Agenţia de Protecţie a Mediului. Este exceptată de la această obligaţie arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor cetăţeneşti, dar cu respectarea strictă a măsurilor generale de stingere a incendiilor. În perioadele de caniculă şi secetă prelungită, arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale este interzisă.

Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantina fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • condiţii meteorologice fără vânt;
 • parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 • izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 • asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 • asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne de apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • condiţii meteorologice fără vânt;
 • colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
 • executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • supravegherea permanentă a arderii;
 • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Pentru arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile fără obţinerea permisului cu foc şi/sau fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, cetăţenii (proprietarii de terenuri) sunt pasibili de sancţiune contravenţională cuprinsă între 1.000 şi 2.500 lei.
Permisul de lucru se poate obţine de la sediul Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă Mioveni, situat la adresa: Strada B-dul Dacia, Şcoala Veche, etajul I, cu următorul program pentru eliberarea permiselor de lucru cu focul:

 • Luni - Joi, orele 08:00 – 16:00
 • Vineri, orele 08:00 – 14:00.

Au fost aprobate noile criterii de acordare a burselor școlare

burse elevi 2022Primăria și Consiliul Local Mioveni vor acorda pentru anul școlar 2021-2022(semestrul al doilea) burse elevilor care frecventează unitățile de învățământ din oraș.
Bursele sunt împărțite în mai multe categorii cu valori diferite, precum burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse sociale.
Iată care sunt condițiile de acordare a acestora:

1. Bursele de performanţă se acordă astfel:

1.1 Elevii premiaţi la concursurile şi olimpiadele naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, denumit în continuare ME, cu participare directă, cu caracter tehnico-stiinţific - etapa naţională şi elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de ME pentru competiţiile internaționale.
Se acordă burse în cuantum lunar pentru elevii care au obţinuț:
Locul I - 1.000 lei
Locul al II -lea 800 lei
Locul al III -lea 500 lei
1.2 Elevii premiaţi la concursurile si olimpiadele naţionale organizate de ME, cu participare directă, cu caracter cultural-artistice şi cu caracter sportiv - etapa naţională.
Competiţii individuale / burse acordate în cuantum lunar:
Locul I - 700 lei
Locul al II -lea 600 lei
Locul al III -lea 500 lei
Competiţii pe echipe/ bursă acordată o singură dată pe an şcolar aceleiași echipe/şcoala
Locul I – 1.500 lei / echipă
Locul al II -lea - 1.000 lei / echipă
Locul al III -lea 700 lei / echipă
Dacă o echipă câștigă mai multe competiţii pe an şcolar (ex.de performanţă şi de merit), bursa se va acorda echipei o singură dată, pentru o singură competiţie, cea cu valoare mai mare.
1.3 Lista competiţiilor şcolare naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate la art. (1) este aprobată şi publicată de ME.

2. Burse de merit se acordă astfel:

2.1 Elevii premiaţi la concursurile si olimpiadele şcolare naţionale organizate de ME, cu participare directă, cu caracter tehnico-ştiintific – etapă judeţeană
Se acordă burse în cuantum lunar elevilor care au obţinut:
Locul I - 400 lei
Locul al II -lea - 300 lei
Locul al III -lea – 200 lei
2.2 Elevii premiati la concursurile si olimpiadele şcolare naţionale organizate de ME, cu participare directă, cu caracter cultural- artistic si cu caracter sportiv - etapa judeţeană.
Competiţii individuale/ burse acordate în cuantum lunar elevilor care au obţinut:
Locul I - 400 lei
Locul al II -lea - 300 lei
Locul al III -lea – 200 lei
Competiţii pe echipe / burse acordate o singură dată pe an şcolar aceleiasi echipe/scoală
Locul I – 1.000 lei / echipă
Locul al II-lea - 700 lei / echipă
Locul al III -lea - 500 lei / echipă
Dacă o echipă câștigă mai multe competiţii pe an şcolar (ex.de performanţă şi de merit), bursa se va acorda echipei o singură dată, pentru o singură competiţie, cea cu valoare mai mare.
2.3 Lista competiţiilor şcolare naţionale, precum şi a competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, pentru care se acordă bursele de merit este aprobată şi publicată de ME.
2.4 Elevii care au rezultate deosebite la învăţătură şi se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:
a)au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a şi a clasei a IX-a;
b)au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V-a;
c)au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obţinut media de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea.
Media generală 10.00 - 300 lei /lună
Media generală cuprinsă între 9,50 – 9,99 – 250 lei /lună.

3. Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a şi a clasei a IX-a;
b) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V-a;
c) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obţinut media de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea.
Media generală cuprinsă între 7,50 – 10.00 - 150 lei / lună

4. Burse sociale e acordă conform:

 • Legii Educaţiei nr.1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinului nr. 5870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educaţiei, (ME);
 • Hotărârii Guvernului României nr. 1094 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022, în cuantum de 200 lei lună.

Hotararea Consiliului Local Mioveni

Repartiție de locuințe sociale, la Mioveni. Condițiile de acordare și lista actelor necesare la dosar

repartitie locuinte socialePrimăria orașului Mioveni va repartiza un număr de locuințe sociale, devenite libere anul acesta, în cadrul Blocului B de la Grupul Școlar Colibași.

Persoanele interesate de organizarea procedurii de repartiție a locuințelor în cadrul Blocului B de la Grupul Școlar Colibași, trebuie să depună un set de documente la Registratura Primăriei Mioveni, în perioada 17.01.2022-18.02.2022.

Lista documentelor care trebuie depuse în dosar, precum și Criteriile de repartizare a locuințelor se pot obține de la sediul compartimentul Sprijin Asociații Proprietari, Fond Locativ, telefon 0248.260.500 interior 116, fiind afișate la sediul Primăriei orașului Mioveni și postate pe site-ul instituției: https://emioveni.ro/images/pdf/hotarari_adoptate/2016_2020/2020/_nr.145.pdf

Repartizarea locuințelor din cadrul Grupului Școlar Colibași se face prin hotărâre a Consiliului Local în baza unui punctaj obținut de candidați pe baza criteriilor legale, obligatorii și eliminatorii în unele situații, fiecare dosar urmând a fi analizat de către Comisia de analiză și repartiție a locuințelor în baza Criteriilor de repartizare stabilite prin HCL nr. 145/2020.
Printre criteriile de bază se regăsesc următoarele condiții eliminatorii:

 • Titularul cererii de locuinţă trebuie să fie major și să aibă domiciliul pe raza oraşului Mioveni;
 • Titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei sale- soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestora să nu deţină şi să nu fi deţinut în proprietate o locuinţă, să nu fi înstrăinat o locuinţă dupa data de 1 ianuarie 1990, să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite de execuţie pentru realizarea unei locuinţe, să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat şi să nu fi deţinut în calitate de chiriaş o locuinţă din fondul locativ de stat şi să fi fost evacuate pentru neplata chiriei şi/sau a utilităţilor;

NOTA: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţe înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj(divorţ). De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în căminele de nefamilişti sau familişti (clădiri dotate cu camera de locuit individual şi cu dependinţele, dotările şi utilităţi comune) persoanelor care şi-au indeplinit obligaţiile de plată privind chiria şi utilităţile la zi, care au un comportament adecvat, lucru dovedit pe baza unei caracterizări din partea administratorului Blocului B-Grup Scolar Colibasi.

 • Titularul cererii de locuinţă împreuna cu membrii majori ai familiei trebuie să facă dovada că realizează venituri care le permit să plătească chiria şi cheltuielile comune aferente locuinţei pe care o solicită;
 • Să nu fi refuzat repartiţia unei locuinţe cu chirie din cadrul Blocului B Grup Şcolar Colibaşi;
 • Titularul şi/sau membrii familiei care vor locui cu titularul şi vor fi inscrişi în Fişa locativă să nu figureze cu obligaţii restante la bugetul local.

Acte necesare pentru dosar locuinţe:

1. Acte de identitate (B.I./C.I.) ale solicitantului, precum si ale tuturor persoanelor aflate in intretinere, care locuiesc impreuna cu solicitantul (copie);
2. Certificate de nastere ale copiilor aflati in intretinerea solicitantului (copie);
3. Certificat de casatorie, daca este cazul (copie);
4.Declaratie notariala pe propria raspundere (original) din care sa rezulte:

• ca solicitantul ori alt membru al familiei solicitantului nu detine sau nu a detinut o locuinta in proprietate dupa data de 1 ianuarie 1990;
• ca solicitantul nu beneficiaza de alte venituri in afara de cele declarate ;
• numarul de persoane aflate in intretinerea solicitantului;

5. Copie contract inchiriere (daca e cazul);
6. Copie certificat medical (daca este cazul);
7. Adeverinte de venituri în care să se menţioneze venitul net/lună (adeverinte salariu, cupon pensie, somaj,etc) pe ultimele 12 luni;
8. Acte legal valabile care sa ateste studiile solicitantului (copie);
9. Adeverinta fisc pentru toţi membrii cu vârsta mai mare de 18 ani;
10 Adeverinţă rol agricol pentru toţi membrii cu vârsta mai mare de 18 ani;
11. Anchetă socială efectuată de DAS din cadrul Primăriei Mioveni;
12. Alte acte pe care Comisia de analiza le consideră necesare (Memoriu in care sa fie descrisă situaţia locativă actuală a solicitantului, Certificat de atestare fiscala- de la Primăria Mioveni,etc).

Informatii suplimentare se obțin de la Compartimentul Sprijin Asociații de Proprietari- Fond Locativ sau la tel.0248/260.500 interior 116.

A început recensământul populaţiei şi al locuinţelor

recensamant 2022După ceva mai bine de un deceniu de la ultima activitate de acest fel, marți, 1 februarie 2022, a început un nou recensământ al populației și locuințelor din România.

Recensământul care debutează acum ar fi trebuit să fie organizat în urmă cu un an, la zece ani de la cel precedent, însă condițiile pandemice nu au permis organizarea sa.

Elemente de noutate ale actualului Recensământ al populației și locuințelor (RPL2021) sunt:

 • 100% informatizat în etapele de culegere și prelucrare a datelor;
 • posibilitatea autorecenzării – premieră în statistica românească;
 • recenzare prin interviu, cu înregistrarea datelor pe tablete, de către un recenzor;
 • autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon mobil tip smartphone, pe tabletă, laptop sau PC;
 • chestionarul pentru autorecenzare – disponibil în limba română și în limbile minorităţilor naţionale precum și în limba engleză.

Recensământul populației și locuințelor se desfășoară în trei etape:

 • 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative şi popularea bazei de date RPL2021;
 • 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare;
 • 16 mai – 17 iulie 2022: Colectare a datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (înregistrarea datelor în chestionarul electronic, cu ajutorul tabletelor.

Conform OUG nr.19/2020, persoanele care nu vor să participe sau nu lasă recenzorii să-şi facă treaba sunt pasibile de amenzi serioase. Astfel, constituie contravenţie „împiedicarea persoanelor implicate în acţiunea de recensământ pentru efectuarea înregistrărilor ce fac obiectul recensământului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau a desfăşurării, în orice mod, a lucrărilor recensământului”, dar şi „refuzul furnizării informaţiilor solicitate sau furnizarea de date eronate sau incomplete”. Cei care se fac vinovaţi de astfel de contravenţii pot fi sancţionaţi cu amenzi de la 1.000 de lei la 3.000 de lei.

Prelucrarea datelor se va finaliza în octombrie 2023. Până atunci, vor fi publicate rezultatele provizorii (decembrie 2022). Publicarea rezultatelor definitive are loc în decembrie 2023.

Institutul Național de Statistică transmite, astfel, că informațiile colectate vor fi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE nr.679/2016) și anonimizate imediat după intrarea în sistem.

Informații suplimentare se pot obține accesând site-ul www.recensamantromania.ro.

Incidenţa COVID-19 la Mioveni, în creştere

incidenta covid mioveniRata de infectare cu COVID-19 la nivelul orașului Mioveni a înregistrat o creștere îngrijorătoare în ultimele zile.

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Argeș, rata de incidenţă COVID-19 calculată la 14 zile este, duminică, în Mioveni de 2,53 cazuri la mia de locuitori, în creştere faţă de ziua precedentă, când s-a înregistrat o valoare de 2,09.

Conducerea Primăriei Mioveni face apel la locuitorii orașului să fie în continuare precauți, să dea dovadă de responsabilitate, să poarte masca, să evite pe cât posibil locurile aglomerate și să respecte cu maximă atenție regulile de igienă!