camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație

proiect etica

Cod SIPOCA 63/ MySMIS 119741

Sursa de finanţare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Beneficiar: Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Perioada de implementare: 24.11.2017 – 24.05.2020

Valoarea totală a proiectului: 2.699.703,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este: 2.267.315,57 lei, iar cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului este: 432.388,27 lei

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capacității autorităților și instituțiilor publice de a promova valori precum cinste, probitate, onestitate, în special prin creşterea transparenţei, a gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor etice, a eficienței aplicării instrumentelor specifice şi printr-o cultură a responsabilităţii. 

Detaliile proiectului

Afise de campanie

Brosura tematica