camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic

mistretÎn Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 6 ianuarie 2023 a fost publicată Hotărârea nr. 3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia.

Prezenta hotărâre prevede o procedură mai operativă de constatare şi de stabilire a cuantumului despăgubirilor pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole/silvice/animalelor domestice şi autovehiculelor, precum şi o modalitate mai riguroasă de stabilire a răspunderii civile.

Astfel, se reglementează, cât mai echitabil, drepturile şi obligațiile proprietarilor de culturi agricole/silvice, de animale domestice şi autovehicule în legătură cu pagubele pe care animalele din speciile de faună de interes cinegetic le produc, astfel încât partea păgubită să primească despăgubirea în timp util şi la justa valoare.

Hotărârea prevede o modalitate de plată directă a despăgubirilor de către gestionarii faunei cinegetice, pentru pagubele produse de vânat culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, atunci când aceștia nu-şi îndeplinesc obligațiile pentru prevenirea pagubelor şi de către stat – prin structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrală care răspunde de vânătoare şi cele ale autorității publice centrale pentru protecția mediului, în condițiile prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, actul normativ creează condițiile pentru gestionarea conflictelor dintre gestionarii faunei cinegetice şi proprietarii culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, în situațiile în care exemplare ale speciilor faunei de interes cinegetic produc pagube, cu impact redus asupra bugetului de stat pentru acordarea de despăgubiri.

Informații suplimentare despre noul act normativ se pot obține la Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - tel 0248/21.30.99 sau la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..