camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Primăria Mioveni a tras linie, la final de an 2022

06Conducerea Primăriei Mioveni a prezentat, joi, 29 decembrie, într-o conferinţă de presă, bilanţul instituției pentru anul în curs și proiectele pentru oraș.
Alături de primarul Ion Georgescu și viceprimarul Ciprian Țurlea au vorbit secretarul general al instituției, Ionuț Badea, directorul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Mioveni, Marius Lupu, managerul Spitalului Orășenesc Mioveni, Mircea Stoian, directorul Centrului Cultural Mioveni, Alin Călinescu, directorul SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni, Nicolae Tudose, directorul SC Servicii Generale Mioveni, Alin Albu, șeful Serviciului Poliției Locale Mioveni, Bianca Cristina Procopiu. Fiecare dintre aceștia au făcut public un scurt bilanț al activităților pe care le au în administrare.
În susținerea celor prezentate a fost proiectată și o scurtă prezentare cu investițiilor realizate, în curs de realizare şi viitoare.
Iată, în continuare, doar câteva din cifrele care înseamnă activitatea întregii instituții într-un an de zile:


CABINET PRIMAR

 • Nr. audienţe primar: 345;
 • Nr. audiențe telefonice: 84;
 • Nr.intrări-ieșiri adrese: 375;
 • Nr. vizitatori unici pe site-ul Primăriei Mioveni: 151.160;
 • Nr. vizitatori pe paginile site-ului www. emioveni.ro:237.600;
 • Nr. utilizatori înregistrați cu cont platforma Mioveni City App: 2394;
 • Nr. vizitatori site aplicație www.miovenicity.ro: 15.388;
 • Nr. raportări primite pe Mioveni City App de la lansare: 393, din care 383 soluționate (cele sesizări nesoluționate nu au făcut obiectul ariei de activitate a Primăriei Mioveni);
 • Nr. vizite primite ale delegațiilor externe: 5 (Republica Modova: Măgăcești și Scoreni și Grecia - Meteora );
 • Nr. vizite oficiale efectuate de către Consiliul Local Mioveni: 1 (Magdăcești-Republica Moldova;


SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI MIOVENI - BIROUL EVIDENȚA ELECTORALĂ, RELAȚII PUBLICE ȘI REGISTRATURĂ

 • Nr. Dispoziţii emise de Primarul oraşului Mioveni pentru anul 2022: 1093;
 • Nr. Proiecte de Hotărâri emise:233;
 • Nr. Hotărâri aprobate de către Consiliul Local: 228;
 • Nr. ședinţe publice ale Consiliului Local Mioveni: 20;
 • Nr. ședinţe Ordinare ale Consiliului Local Mioveni : 11;
 • Nr. ședinţe Extraordinare ale Consiliului Local Mioveni: 7;
 • Nr. ședinţe extraordinare de Îndată: 2;
 • Nr. operațiuni efectuate în Registrul Electoral constând în radierea persoanelor decăzute din drepturile electorale și persoanele decedate: 210;
 • Nr. contracte de arendă: 5;
 • Coordonarea activităților Recensământului Populației și Locuințelor 2021 - Perioada de Autorecenzare asistată 14 martie -27 mai 2022: Nr. de recenzori: 8;
 • Perioada de colectare date de către recenzori prin interviuri față în față, 31 mai -31 iulie 2022: nr. recenzori: 28
 • Nr. de sectoare : 28 ( 2 sectoare, unul în cadrul Penitenciarului Mioveni și unul în cadrul Spitalului Penitenciar );
 • Nr. de locuințe recenzate :13.357.


COMPARTIMENT REGISTRATURĂ - GHIŞEU UNIC

 • Nr. adrese înregistrate: 35.287;
 • Nr. adrese trimise prin poştă: 13.558 (6.015 de adrese simple, 388 de adrese recomandate și 7.155 de adrese cu confirmare);
 • Nr. înregistrări interne: 300.


COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

În vederea reflectării modului de derulare a activităţilor de informare publică la nivelul instituţiei, pe anul 2022, s-au înregistrat un număr de 9 solicitări de informaţii de interes public.
• Nu s-au primit reclamaţii administrative
• Nu au fost cazuri de plângeri în instanţa de judecată
În urma solicitărilor pe legea 544/2001, în anul 2022, nu s-a înregistrat nici o reclamaţie administrativă vizând nerespectarea legii 544/2001.
• Numărul proceselor verbale de afişare a fost de 199.
Numărul total al ştirilor şi comunicatelor transmise în perioada 01ianuarie - 31 decembrie 2022 este de aproximativ 650, iar cel al conferințelor de presă la nivel de instituție a fost de 3.


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 • 192 de cereri prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu gaze naturale;
 • 73 cereri prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu lemne;
 • 15 cerere prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu energie electrică;
 • 12 ajutor de încălzire cu lemne (beneficiari VMG);
 • 520 de beneficiari ai suplimentului pentru consumulla gaze, lemne și energie electrică;
 • 440 de anchete sociale pentru persoane cu handicap, gradele grav, accentuat şi mediu;
 • 4 dosare noi prin care s-a solicitat alocaţie pentru sustinerea familiei;
 • 35 de dosare reevaluate lunar pentru menţinerea în plată a alocaţiei de susţinere;
 • 75 de anchete sociale privind evaluarea beneficiarulor de alocaţie pentru susţinerea familiei;
 • 35 de anchete sociale solicitate de Poliţie;
 • 16 anchete sociale privind întocmirea dosarului pentru centre de plasament;
 • 18 anchete sociale privind obținerea unui ajutor financiar;
 • 45 de anchete sociale pentru stabilirea/modificarea/încetarea ASF;
 • 36 de anchete sociale privind acordarea de locuințe sociale și de închiriere din domeniul public al orașului Mioveni;
 • 21 cereri prin care s-a solicitat angajarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • 64 de cereri prin care s-a solicitat acordarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav;
 • 90 de dosare de reevaluare a persoanei cu handicap care beneficiază de asistent personal(raport de vizită);
 • 15 revizuiri speciale la solicitarea DGASPC pentru persoana cu handicap cu certificate vechi;
 • 35 de dosare prin care se se acordă ajutor social cf. Legii 416/2001;
 • 68 de anchete sociale privind obținerea de burse școlare;
 • 278 de dosare prin care s-a solicitat alocaţii de stat;
 • 502 de dosare prin care s-a solicitat acordarea indemnizaţii de creştere copil;
 • 30 de anchete sociale privind evaluarea situaţiilor persoanelor adulte internate în centre medico-sociale private;
 • 5 cereri prin care s-a solicitat ajutor de înmormântare;
 • 7 cereri prin care s-a solicitat ajutor de urgentă;
 • 7 situaţii centralizatoare comunicate DGASPC Argeş privind copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;
 • 12 situaţii privind monitorizarea copiilor cu handicap transmise DGASPC Argeş;
 • 25 rapoarte statistice privind beneficiarii de ajutor social transmise AJPIS Argeş;
 • 85 de anchete sociale solicitate de Judecătorie;
 • 296 de dispoziţii acordare beneficii sociale;
 • 50 de anchete sociale privind stabilirea drepturilor asistenţilor personali;
 • 78 de anchete sociale privind monitorizarea activității asistenților personali;
 • 190 de anchete sociale privind acordarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav;
 • 177 de rapoarte de vizită și rapoarte privind copiii cu grad de dizabilitate stabilit;
 • 4 activități din planul de educație pentru sănătate, igienă și alimentație desfășurate împreună cu asistentul medical comunitar;
 • 4 campanii destinate prevenirii excluderii și marginalizării cu adresabilitate și pe grupuri etnice minoritare;
 • 271 de beneficiari alimente - 2 campanii de acordare de ajutoare alimentare și produse de igienă în cadul POAD2018/2022;
 • 25 de rapoarte și sinteză privind acordarea ajutoarelor alimentare și de igienă în cadrul POAD2018/2022;
 • 12 beneficiari ai serviciilor speciale destinate persoanelor de origine ucrainiană refugiate;


FUNDAŢIA CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ MIOVENI

 • Nr. Beneficiari care au servit 2 mese în fiecare zi: 105;
 • Nr. Persoane vârstnice asistate la domiciliu: 12;
 • Nr. beneficiari ai Centrului de Zi : 16.


COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

 • Nr. căsătorii efectuate: 201 (comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 208);
 • Nr. Decese înregistrate: 210 (comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 337 );
 • Transcriere certificate de naștere emise în străinătate: 22 (comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 30);
 • Nr. nou născuți: 223 (comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 331).


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI

 • Nr. Cărţi de identitate eliberate şi preschimbate: 8457 (comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 7753);
 • Nr. Cărţi de identitate provizorii:224 (comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 304);
 • Nr. Schimbări de domiciliu: 4227(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 1620);
 • Nr. Vize de reşedinţă: 576(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 462).


COMPARTIMENT RESURSE UMANE

În anul 2022, au fost elaborate un număr de 674 dispoziţii privind domeniul Resurse Umane – salarizare şi organizare.
S-au elaborat documente specifice concretizate prin:

 • 127 de adrese privind răspunsurile la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;
 • 471 de adeverinţe de salariat pentru angajaţii instituţiei;
 • 14 rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâre către Consiliul Local, privind domeniul Resurse Umane;
 • 15 adeverințe de pensionare peste foștii salariați ai SC Regom Serv SA;
 • S-au organizat 14 concursuri pentru un număr de 21 de posturi, la care au participat 80 de candidați, fiind ocupate 17 posturi, din care 16 pe perioadă nedeterminată și 1 pe perioadă determinată.
 • Au fost organizate 6 examene de promovare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiei.


COMPARTIMENT CONTABILITATE

 • Valoare BVC pentru anul 2022 – 172.294 mii lei;
 • Valoarea Realizată:144.530 mii lei;
 • Valoare cheltuieli :174.129 mii lei;
 • Valoare realizată 135.113 mii lei;
 • Venituri proprii mii lei:125.017 mii lei;
 • Valoarea Realizată: 126.281 mii lei;
 • Sume defalcate din TVA:12.533 mii lei;
 • Valoare realizată:11.888 mii lei;
 • Valoarea investiţiilor:24.901 mii lei;
 • Valoarea Realizată:18.247 mii lei.
 • Excedent: 0


ÎNVĂŢĂMĂNT

 • Anul 2022
  Cheltuieli de funcţionare:13.943 mii lei (realizat 13.943 mii lei);
  Cheltuieli de dezvoltare: 18.764 mii lei (realizat 18.764 mii lei );
 • Anul 2021
  Cheltuieli de funcţionare:8.545 mii lei (realizat 8.304 mii lei);
  Cheltuieli de dezvoltare:11.588 mii lei (realizat 1.346 mii lei);


SĂNĂTATE

 • Anul 2022
  Cheltuieli de funcţionare:16.420 mii lei (realizat 16.393mii lei);
  Cheltuieli de dezvoltare:2.509mii lei (realizat 2.146 mii lei);
 • Anul 2021
  Cheltuieli de funcţionare:17.944 mii lei (realizat 18.211mii lei);
  Cheltuieli de dezvoltare:21.101mii lei (realizat 19.478 mii lei);


SERVICII PUBLICE

 • Anul 2022
  Cheltuieli de funcţionare: 11.526 mii lei (realizat 11.500 mii lei);
  Cheltuieli de dezvoltare:10.330 mii lei (realizat 3.697 mii lei).
 • Anul 2021
  Cheltuieli de funcţionare: 7.421 mii lei (realizat 6.746 mii lei);
  Cheltuieli de dezvoltare:4.662 mii lei (realizat 3.964 mii lei).


COMPARTIMENT CONSTATARE, IMPUNERE, ÎNCASARE

 • Nr. Certificate de atestare fiscală:3768 (comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 4100);
 • Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe clădiri: 5939(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 2050);
 • Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe terenuri: 2804(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 3450;
 • Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe autoturisme:6723(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 8000);


COMPARTIMENTUL URMĂRIRE VENITURI

 • Prin sistemul de plată on-line- SNEP s-au înregistrat un număr de 2000 de plăți;
 • Au fost emise un număr de 2371 de somații pentru deschiderea dosarelor de executare silită;
 • Au fost înființate un număr de 1410 de popriri asupra veniturilor realizate si a disponibilităților banești;
 • Au fost luate în evidență în vederea executării silite un număr de 3038 procese verbale de contravenție;
 • a fost declarată starea de insolvabilitate pentru un număr de 41 de debitori care nu au venituri sau bunuri urmăribile
 • Au fost acționați în instanță 47 de debitori aflați în stare de insolvabilitate, în vederea transformarii amenzilor contravenșionale în ore de muncă în folosul comunității;


COMPARTIMENT URBANISM

 • Nr. Adeverinţe de nomenclator stradal eliberate: 509(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 623);
 • Nr. Autorizaţii de construcţii: 183(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 245);
 • Nr. note de constatare: 304(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 360);
 • Nr. Certificate de urbanism: 303(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 349);
 • Nr. Certificate de atestare a edificării construcției: 209(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 134);
 • Nr. acorduri branșamente utilități: 187(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 258);
 • Nr.adrese soluționate: 378(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 2298);
 • Nr. total de acte administrative eliberate: 1391(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 1658);


COMPARTIMENT DEZVOLTARE LOCALĂ, RELAȚII INTERNAȚIONALE, MONITORIZARE SERVICII PUBLICE

Pe parcursul anului 2022 au fost implementate și finalizate mai multe proiecte printre care amintim:
Proiectul ”ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE PERSONALĂ ȘI DEZINFECTANȚI PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ORAȘUL MIOVENI” depus prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specfic 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 – cu o valoare de 5.565.817,78 lei.

Sunt în implementare următoarele proiecte:
1) “POD PESTE RÂUL ARGEȘEL, CARTIER RACOVIȚA, ORAȘ MIOVENI, ÎNTRE DN73D ȘI DC 85” finanțat prin Programul Național de Construcții de Interes Public și Social de Compania Naținală de Investiții în valoare de 33.082.177,98 lei.
2) „TRANSPORT PUBLIC LOCAL CU MIJLOACE ECOLOGICE ÎN ORAŞUL MIOVENI ŞI COMUNA DAVIDEŞTI” a fost depus prin PNRR - Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 – Mobilitatea urbană durabilă, I.1.1 - inoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în valoare de 10.216.374,67 lei.
De asemenea, au fost selectate pentru finanțare proiectele:
1) “VARIANTA OCOLITOARE A ORAȘULUI MIOVENI (CENTURA) - TRONSON I", a fost depus prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny valoarea totală a proiectului fiind de 40.897.428,45 lei (inclusiv TVA).
2) „INFRASTRUCTURĂ PENTRU TRANSPORTUL VERDE-ITS LA NIVELUL ORAŞULUI MIOVENI” a fost depus prin PNRR - Componenta 10 - Fondul Local, I 1.1 - Mobilitatea urbană durabilă, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC, în valoare de 2.448.415,11 lei.
3) „EXECUŢIE SISTEM OPTIMIZARE COSTURI CU ENERGIA ELECTRICĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI MIOVENI” prin PNRR – Componenta 10- Fondul Local, I3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale în valoare de 6.899.802,03 lei.
4) “ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC A ORAȘULUI MIOVENI, JUDEȚUL ARGEȘ” prin AFM ”Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”, în valoare totală de 4.067.462,09 lei.
Totodată, au fost întocmite și aplicate 2 proiecte prin programele derulate de către Administrația Fondului pentru Mediu, astfel:
1) ”ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE A LICEULUI TEORETIC IULIA ZAMFIRESCU, ORAȘUL MIOVENI, JUDEȚUL ARGEȘ” prin Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, în valoare totala de 7.991.021,00 lei.
2) “STAŢII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN ORAŞUL MIOVENI” prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități în valoare de 2.102.173,37 lei.
De asemenea, au fost întocmite și aplicate proiectele prin programele derulate prin PNRR, astfel:
1) “CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE PT COLECTAREA SEPARATĂ A DEŞEURILOR LA NIVEL LOCAL” PNRR - Componenta 3 - Managementul deșeurilor Investiția I.1 Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local, Ministerul Mediului, în valoare de 2.568.437,69 lei.
2) „ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI ENERGETICE A INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN ORAŞUL MIOVENI” PNRR – Componenta 10 Fondul Local, I3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în valoare de 40.580.477,63lei.
De asemenea, a fost întocmit și aplicat proiectul prin programul derulat prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, astfel:
1) ”ECHIPAMENTE ȘI PRODUSE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA COVID-19, ORAȘUL MIOVENI, JUDEȚUL ARGEȘ”, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în valoare de 308.458,07 lei.
Se derulează, în continuare. proiectele cu finanțare europeană „ACHIEVE” și „StAR – Street Art”, în cadrul programului EUROPA PENTRU CETĂȚENI.


COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

În anul 2022 au fost realizate Achiziții Publice în valoare de 32.262.526,73 lei fără TVA, din care :
• Un număr de 198 Achiziții Directe de produse, servicii și lucrări, în valoare de 17.612.371, 69 lei fără TVA.
• S-au încheiat 8 contracte prin următoarele proceduri de atribuire, astfel: 2 Licitații Deschise, 2 Proceduri simplificate, toate însumând 14.650.155, 04 lei fără TVA(“Achiziția de dezinfectanți, materiale de protecție, sisteme automate de dezinfecție și Teste rapide antigen COVID (Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4)”, ”Echipamente medicale şi accesorii pentru Spital Orăşenesc Mioveni”, „Modernizare străzi, oraș Mioveni (Lot 1, Lot 2)”, ”Extindere (înființare) sistem de distribuţie gaze naturale – sat Făgetu, oraş Mioveni, jud. Argeş - (proiectare și execuție lucrări)”.


COMPARTIMENT DE URMĂRIRE INVESTIŢII

Investitii finalizate:

 • Sistem de digitalizare Spital orășenesc Mioveni - Sistem digital integrat pentru urmărirea pacientului critic și platformă de comunicare;
 • Modernizare strada Argeșelului, sat Racovița;
 • Alimentare cu energie electrică iluminat public, str. Dealul Viilor 2;
 • Alimentare cu energie electrică iluminat public, str. Primăverii Tronson 2;
 • Alimentare cu energie electrică iluminat public str. Ing. Vasile Costescu;
 • Suprafațare parcare str. Bugeac;
 • Suprafațare str. Stadionului;
 • Suprafațare str. Munteniei;
 • Suprafațare strada Sold. Costescu Alexandru;
 • Suprafatare parcare str. Dogarilor;
 • Suprafațare Str. Soldat Nicolae Ungureanu, sat Racovița;
 • Amenajare împrejmuire și alei cimitir, sat Făget;
 • Împrejmuire zonă Picnic Făget;
 • Asfaltare Aleea Poienii (Tronson II);
 • Legătură str. Colibași cu str. Pleașa, cartier Colibași;
 • Lucrări de reparații sistem de preluare ape pluviale strada Soldat Nicolae Ungureanu, cartier Racovița;
 • Sală de conferințe la Stadionul Orășenesc Mioveni;
 • Reparații Biblioteca Franceză;
 • Fațadă spații bloc V2B;
 • Extindere rețea de canalizare menajeră, str. Pascal Unguran;
 • Exindere alimentare cu apă str. Pascal Unguran;
 • Alimentare cu apă str. Primăverii, tronson II;
 • Rețea canalizare menajeră str. Primăverii, tronson II;
 • Alimentare cu apă str. Ing. Vasile Costescu;
 • Canalizare menajeră str. Ing. Vasile Costescu;
 • Alimentare cu apă str. Prieteniei, sat Clucereasa;
 • Canalizare menajeră str. Prieteniei;
 • Extindere alimentare cu apă zona Picnic- Făget;
 • Extindere rețea de canalizare menajeră zona Picnic- Făget;
 • Puț forat intersecție Aleea GH. Filipescu cu str. Colibași.

Investiții în derulare

 • Amenajare Cămin C;
 • Pod peste râul Argeșel, cartier Racovița, oraș Mioveni, între DN73D și DC85;
 • Extindere sistem de distribuție gaze naturale sat Făget;
 • Garaj Detașamentul de Pompieri;
 • Canalizare menajeră str. Ing. Vasile Costescu, Tronson II;
 • Asfaltare str. Dinicu Golescu;
 • Reparații str. Depozitelor, sat Clucereasa;
 • Zid de sprijin Sala Sporturilor;
 • Suprafațare parcare str. C-tin Moga;
 • Reparații zona bloc V2E la str. Radu Cel Frumos.

Proiecte de viitor

 • Asfaltare str. Egalității (Tronson I);
 • Drum de legătură între DC85 și DN73D, cartier Racovița, oraș Mioveni, aferent podului peste Râul Argeșel;
 • Extindere alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră B-dul Dacia- Pod Getica- Valea Stânii;
 • Restaurarea și reamenajarea ansamblului Bisericii « Sf. Gheorghe »;
 • RK teren de sport sintetic Liceul Tehnologic Construcții de Mașini;
 • Modernizare Piața Agroalimentară « Dacia »;
 • Parc Acvatic Bemo;
 • Variantă ocolitoare a orașului Mioveni- tronson I;
 • Modernizare trotuare B-dul Dacia;
 • Modernizare str. Prieteniei, cartier Clucereasa;
 • Imbunătățire parametri de preluare ape pluviale în zona Omsan;
 • Amenajare zonă Penitenciar;
 • Alimentare cu energie electrică iluminat public str. Prieteniei;
 • Alimentare cu energie electrică iluminat public str. Egalității.


COMPARTIMENT PATRIMONIU

Extinderi de retele de gaze naturale pe străzile din oraș :

 • Bulevardul Dacia – tronson cuprins între podul Getica și limita UAT Mioveni cu Valea Stânii – finanțată integral Engie România – în curs de execuție;
 • Bd. Dacia – zona cimitir Colibași – finanțată integral Engie România – finalizată;

Extinderi de retele de alimentare cu energie electrică pentru consumatorii casnici din oraș:

 • Cămine B și C din incinta Liceului Tehnologic de Construcții Mașini Mioveni - 783.701,37 lei fără TVA – finalizată;
 • Bd. Bacia Getica + strada Râului - 81.290 lei fără TVA – finalizată;
 • Strada Egalității și strada Răsăritului - 63.680 lei fără TVA – în curs de execuție;
 • Strada Dealul Bisericii – 35.601 lei fără TVA – finalizată.
 • Nr. actualizări cărti funciare:12;
 • Nr. cărți funciare noi:15;
 • Nr. acte aditionale contracte de închiriere:35;
 • Nr. acorduri pentru ocupare temporară a domeniului public: 41:
 • Nr. avize obținute în vederea autorizarii lucrărilor de investiții de pe raza orasului: 193;
 • Nr. contracte de închiriere a bunurilor din domeniul public și privat al orașului:16;
 • Nr. contracte de administrare și folosință gratuită:4.


BIROUL FOND FUNCIAR

 • Nr. de cereri primite:4061;
 • Nr. cereri/declarații pentru Registrul Agricol: 1143;
 • Nr. cereri pentru adeverința de rol agricol:2263
 • Nr.de cereri pe probleme de fond funciar: 359;
 • Nr. dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată(fond funciar) :100;
 • Nr.poziții actualizate în Registrul Agricol:4530;
 • Nr. situaţii statistice: 25;


BIROUL CORP CONTROL

 • 313 de adrese privind răspunsuri la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;
 • Au fost întocmite un nr. de 223 de Note de Constatare la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;
 • Au fost întocmite un nr. de 15 procese verbale de Constatare și Sancționare a contravențiilor ( 6 /legea 50/1990);
 • Au fost prelevate un număr de 47 de probe de apă de la fântânile publice pe pe raza orașului;
 • Au fost verificați un număr de 322 de agenți economici.

SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI REALIZATE ÎN ORAŞUL MIOVENI ÎN ANUL 2021
Au fost organizate campanii de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în lunile aprilie, iulie și decembrie 2022
Au fost organizate campanii de ecologizare în colaborare cu unitățile de învățământ de pe raza orașului Mioveni astfel, : Ziua Pământului( aprilie), Ziua Mediului(iunie) și Let’t Do It , România(septembrie).
De asemenea, au fost organizate 3 campanii de deratizare, desinsecție și dezinfecție la nivelul orașului Mioveni.


COMPARTIMENT MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE PRELUATE

Spitalul Orășenesc Mioveni - Date statistice:
Spitalul funcționează potrivit structurii aprobate prin Avizul M.S.(Nr.XI/A/57636/SP/13663/24.10.2019), cu 250 paturi, 10 paturi spitalizare de zi, 13 paturi de însoțitori.
• Asistență medicală spitalicească este acordată în : 5 secții și 11 compartimente;
• Ambulatoriul de specialitate functioneaza cu 24 cabinete
• Investigațiile paraclinice sunt efectuate prin:
1. Laboratorul de Imagistică;
2. Laboratorul de Analize Medicale;
3. Serviciul de Anatomie Patologică.
În anul 2022:
• În spitalizarea continuă au fost tratați un număr de: 5.068 de pacienți;
• În spitalizarea de zi numărul total de cazuri a fost de:16.952 de pacienți;
• În CPU – s-au prezentat 15.527 de pacienți:
• În Ambulatoriul de Specialitate au fost acordate un număr de 15.848 consultații;
• În Laborator Microbiologie Moleculara s-au efectuat un număr de 3.834 probe, din care 3065 RT PCR, și 765 de teste Antigen Covid;
• În laboratorul de analize medicale s-au efectuat 373.222 de servicii de laborator/analize;
• În laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală s-au efectuat 6.718 de servicii imagistice cu bilete de trimitere;
• În CENTRUL DE PERMANENȚĂ FĂGET, în perioada 06.06.2022-30.11.2022 au fost efectuate un număr de 2.654 consultații.
• CENTRUL DE VACCINARE RACOVIȚA – MIOVENI
În perioada 01 ianuarie – 31 martie, la Centrul de Vaccinare din Mioveni au fost imunizate 2000 de persoane, astfel : serul Pfizer 1.788 persoane, serul Johnson 154 de persoane și serul Pfizer pediatric 58 de copii;
• CABINETE MEDICALE ȘCOLARE
Pe raza orașului Mioveni, la nivelul unităților de învățământ public preșcolar, școlar și liceal funcționează 9 cabinete medicale și 1 cabinet stomatologic.
În anul 2022 la cabinetele medicale școlare s-au asigurat următoarele servicii medicale:
• 15.573 de consultații medicale (examene medicale de bilanț, măsurători somatometrice, examinări cu ocazia triajului epidemiologic zilnic sau după vacanțe, afecțiuni respiratorii, digestive, genito-urinar, cefalee, etc.)
• 3596 de tratamente (testări antigen, traumatisme, plăgi, arsuri, accidente minore)
• 266 de teme de educație pentru sănătate
• 244 de consultații stomatologice (status dentar, parodonțiu, traumatisme, abcese dentare)
• 669 de tratamente stomatologice (periaj profesional, obturații, extractii dentare, sigilări dentare, fluorizări).


COMPARTIMENT CONTRACTE, AVIZE ŞI ACORDURI

 • Nr. Acorduri de funcţionare : 477, în valoare de 9.768 lei(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 421);
 • Nr. Eliberare autorizaţii pentru activitatea de alimentaţie publică: 11(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 10);
 • Nr. vehicule înregistrate: 48(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 15).


COMPARTIMENTUL SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

În cursul anului 2022 au avut loc intervenţii ale grupelor SVSU Mioveni după cum urmează:

 • Nr. incendii culturi agricole şi mirişti: 10;
 • Nr. intervenţii la inundaţii: 3;
 • Nr. permise de lucru cu foc deschis: 33.


COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ

Pe linia Protecţiei Civile în anul 2022, la nivelul oraşului Mioveni, au fost executate acţiuni de limitare şi înlaturare a efectelor inundaţiilor şi alunecărilor de teren datorită ploiilor torenţiale şi a scurgerii de pe versanţi în toate cart. Mioveni, Colibaşi, Racoviţa, Făget şi Clucereasa, precum și 2 exerciții organizate de ISU Argeș la Spitalului Orășenesc Mioveni.


POLIŢIA LOCALĂ MIOVENI

Persoane legitimate:7.421(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 10.215);
Persoane avertizate în scris : 650(comparativ cu anul 2021 când numărul acestora a fost de 574);
Persoane sancţionate contravenţional cu amendă: 1.316, din care 666 au fost amenzi contravenționale și 650 avertismente scrise;
S-au rezolvat un număr de 1.945 de sesizări dintre care: 743 Dispecerat, 913 de sesizări din oficiu, 39 de plângeri şi 228 de sesizări primite de la dispeceratul Camere Video și 22 prin intermediul aplicației Mioveni City App, răspunsurile fiind trimise în termen către petiţionari şi sesizările telefonice fiind rezolvate în timp optim prin intervenţia rapidă a poliţiştilor locali.


DISPECERAT SUPRAVEGHERE CAMERE VIDEO

În cursul anului 2022, prin intermediului camerelor video ale Sistemului de Supraveghere, amplasate în orașul Mioveni au fost constatate de către operatorii-dispeceri un număr de 1949 de fapte (385 de sesizări, 613 de solicitări telefonice și 64 de solicitări pentru stocare imagini, 20 de adrese pentru conservare imagini, 225 de cereri de vizionare, 50 de adrese de predare imagini, 44 de raspunsuri cu predări imagini, 303 sesizări și apeluri tefefonice , 46 de sesizăări de către Dispeceratul SEDC, 196 de sesizări la Platformele de Gunoi și 3 sesizări către Servicul Ecarisaj ).
Printr-un număr de 94 de adrese scrise au fost solicitate și puse la dispoziția organelor de cercetare ale Poliției Române și Poliției Locale, peste 70 de ore de filmări prin intermediul camerelor video ale Sistemului de Supraveghere, soluționarea acestora efectuându-se cu respectarea strictă a prevederilor Legii 677/2001și a Regulamentului(UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, fiind furnizate un număr de 44 de (CD-uri + DVD-uri) și capturi-foto;
Numărul total al maşinilor care au intrat în oraşul Mioveni până la data de 30 noiembrie 2022 a fost de 5.237.713, iar al celor care au au ieşit din oraș a fost de 6.771.700.Free Joomla Lightbox Gallery

Piața Dacia din Mioveni, program special de Sărbători

piata 2019

Potrivit conducerii Primăriei Mioveni, în perioada sărbătorilor programul de funcționare a Pieței Agroalimentare ”Dacia” va fi unul special.
 
Iată orarul de funcționare:
 • vineri, 30 decembrie: între orele 7 și 19;
 • sâmbătă, 31 decembrie: 7 și 15;
 • duminică, 01 ianuarie: închis;
 • luni, 2 ianuarie: închis;
Programul va reveni la normal marți, 3 ianuarie 2023.

Programul slujbelor de Crăciun în Mioveni

vierosi 2022În perioada Sărbătorii Nașterii Domnului, bisericile ortodoxe din Mioveni îşi intensifică programul liturgic. Atât credincioşii din oraş, cât şi cei din zonele limitrofe au posibilitatea să participe la slujbele oficiate la catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, dar şi la celelalte biserici din Mioveni.

Astfel, la Biserica ”Sfântul Gheorghe”(Mioveni), slujba se oficiază începând cu ora 06.00, iar la Biserica ”Sfântul Ilie” (din cartierul Clucereasa), slujba se oficiază începând cu ora 09.00.

La Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”Colibași , slujba se oficiază începând cu ora 06.00 și la Biserica “Adormirii Maicii Domnului”, slujba se oficiază începând cu ora 09.00.

La Biserica “Sfântul Nicolae” (din cartierul Racovița), ora 09.00 și la Mănăstirea Făget, slujba se oficiază începând cu ora 07.00.

La Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Mioveni, la Biserica “Sfinţii Trei Ierarhi” și la Biserica „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, slujbele se oficiază începând cu ora 09.00.

Foc de artificii spectaculos, de anul nou, la Mioveni!!! Atenție, sunt restricții de circulație!

Foc artificiiÎn noaptea de Revelion 2022, locuitorii oraşului Mioveni vor avea parte de tradiţionalul foc de artificii din Centrul Civic.
 
Spectaculosul show va începe la ora 23:59. Pentru organizarea Revelionului cât și pe durata manifestărilor, circulația auto va fi suspendată în zona centrală a orașului, în intervalul orar 23.00-01.30, din punctul Robea semafor până la Școala Veche.
 
Pentru fluidizarea traficului se vor folosi ca rute alternative Str. 7 Septembrie 1845, Str. Ion Pillat, Str. Hanul Roșu, Str. Mihai Eminescu și Str. Părăști.
 
Evenimentul este oferit de Consiliul Local, Primăria oraşului și Centrul Cultural Mioveni.

Atenție! Marți se oprește curentul electric în Mioveni

atentie

Distribuţie Oltenia anunţă noi întreruperi în alimentarea cu energie electrică, la Mioveni, pentru marți, 20 decembrie, în intervalul 09.00-17.00.

Afectaţi vor fi doar consumatorii din PTAb IC Brătianu, PC CEF Mioveni și PTA Pompe Epurare Mioveni.

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.