camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Exerciţiul naţional de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă – PROCIV 2017

59398INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ"CPT. PUICĂ NICOLAE " AL JUDEŢULUI ARGEŞ informează cetăţenii despre ”Exerciţiul naţional de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă – PROCIV 2017”.
În conformitate cu ”Programarea exerciţiilor privind managementul situaţiilor de urgenţă pe anul 2017”, în perioada 18-21.04.2017 se va desfăşura un exerciţiu, care are drept scop verificarea din punct de vedere tehnic a sistemului de alarmare şi avertizare acustic în caz de dezastre, cunoaşterea semnificaţiei semnalelor de alarmare acustice şi a măsurilor care trebuie adoptate în situaţii de protecţie civilă de către instituţiile publice, operatorii economici şi populaţie în aceste cazuri.
I.S.U. Argeş precizează faptul că este vorba de un exerciţiu şi îndemnă cetăţenii să ia măsurile impuse de scenariu, fără a intra în panică.

Denumire / Redenumire străzi

Se va pune în aplicare HCL 38/2015 şi 39/2015 cu privire la stabilirea nomenclatorului stradal al oraşului Mioveni, la denumirea/redenumirea unor străzi şi la actualizarea adreselor poştale.
Se vor schimba următoarele adrese:
În Mioveni:
 1. La blocurile C1, C2 şi căminul social se va schimba denumirea străzii în aleea Tineretului
 2. La blocurile de la Grupul Şcolar se va schimba denumirea străzii in str. Profesor Dumitru Mîndruţă
 3. La Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini (Grupul Şcolar) se va schimba denumirea străzii în str. Profesor Dumitru Mîndruţă
 4. Pe străzile:
 • 7 Septembrie 1485 – se vor renumerota imobilele de la str. 1 Decembrie până la Poarta 8
 • Bugeac:
  • se va redenumi în str. Dogarilor artera din spatele bl. A22-A18
  • se va redenumi în str. Salcâmilor artera de la fam. Nole Vasile până la fam.Ţintea Ion
  • se va redenumi în str. Duculeştilor artera de la str. Petre Zugravu până la str. Logofăt Stanciu Mihoveanu (de la fam. Voicu până la fam. Ilinca Gheorghe)
  • se va redenumi în str. Bugeac 2 artera de la str. Bugeac până la str. Dealul Viilor 2 (fam. Gheorghe Gheorghe până la fam. Gheonea)
 • Dealul Viilor – se vor renumerota imobilele dinspre b-dul Dacia până la fam. Chiţu
 • Egalităţii – se va redenumi în str. Preot C-tin Gh. Frânculescu artera din jurul cimitirului
 • I. C. Brătianu – se vor renumerota 2 imobile
 • Liviu Rebreanu - se vor renumerota cele 2 case
 • Muntenia:
  • se va redenumi în str. Profesor Ion Cojocaru artera autogării Vulturul până la fam. Ţîmpu Mihai - microstaţia de epurare
  • restul imobilelor se vor renumerota şi vor rămâne pe str. Muntenia
 • Părăşti:
  • se va redenumi în str. Colonel Popescu Anton artera de la str. Părăşti - fam. Mincă Gh. până la fam. Manea Vasile
  • se va redenumi în str. Decembrie 89 artera de la U.M. POMPIERI până la fam. Corobea şi până la intersecţia cu str. I. C. Brătianu
  • se va redenumi în str. Primăverii artera de la CKD – fam. Gavrilă Vasile spre spălătoria auto AMIGO, până în spatele Şcolii G.Topârceanu
  • se va redenumi în str. Ing. Vasile Costescu artera din spatele CKD - zona FMB până la fam. Breazu Florin
  • imobilele de pe artera Şcolii G. Topârceanu (de la pensiunea Modern până la intersecţia cu str. I. C. Brătianu) se vor renumerota şi vor rămâne pe str. Părăşti
 • Soldat Costescu Alexandru – se vor renumerota imobilele.
 • În Racoviţa – pe străzile:
  • N. Racoviceanu – se va redenumi în str. Ograda artera din spatele Casei de cultură (zona „Hoaga”)
  • imobilele din zona Haulotte vor schimba denumirea străzii în calea Boteni
 • Piscul Ilinii:
  • se vor renumerota imobilele de la b-dul Dacia până la fam. Traşcu Cornel şi vor rămâne pe str. Piscul Ilinii
  • se va denumi aleea Poienii artera de la b-dul Dacia – troiţă spre stadion, până la str. Dealul Viilor
  • arterele din jurul stadionului se vor redenumi în str. Poiana Ciubotarului
 • General Lăcătuşu:
  • se va redenumi în str. Soarelui artera de la fam. Mara Ilie pănă la fam. Matei Gheorghe, restul imobilelor rămân cu numerele actuale
  • drumul de la b-dul Dacia, zona benzinăria de la podul Getica se va denumi str. Râului.
În Colibaşi – pe străzile:
 • 24 Ianuarie – se vor renumerota imobilele de pe artera de la fam. Pantilie Aurel până la fam. Busuioc Niculina
 • Colibaşi:
  • se va redenumi în str. Pârâului artera spre fam. Mihailov
  • se va redenumi în str. Preot Constantin Lupaşcu artera din zona „Periş”
 • B-dul Dacia – se va redenumi în str. La Cabană artera de la fam. Vasile-Stoica până la fam. Podeanu
 • Dinicu Golescu:
  • se va redenumi în str. Stejarului artera paralelă cu calea ferată, de la staţia de epurare până la str. Valea Neagră
  • se vor renumerota imobilele de pe artera de la staţia de gaze SRM până la fam. Barbu Vasile-Dragoş şi vor rămâne pe str. Dinicu Golescu
 • Iordache Golescu – imobilele de pe partea dreaptă a str. Pleaşa, de la nr. 22 până la nr. 25 vor avea adresa pe str. Pleaşa
 • Pleaşa:
  • va cuprinde imobilele de pe artera de la intersecţia cu str. Colibaşi până la pod (se vor schimba adresele şi se vor renumerota)
  • artera de la str. Pleaşa până la fam. Pufu Maria se va redenumi str. Neagoe Basarab
 • Valea Neagră:
  • se va redenumi în str. Valea Neagră 2 artera de la fam. Olteanu Iulian spre căminele de la Grupul Şcolar, până la fam. Mihăilă Maria
  • se va redenumi în str. Fagilor artera spre fam. Vlăsceanu Alexandru.
În Făgetu şi Clucereasa nu se schimbă adresele.
 
Persoanele interesate îşi pot schimba cărţile de identitate la noua adresă.
Relaţii suplimentare – la Biroul Urbanism din cadrul Primăriei Oraşului Mioveni, la d-na Mihăescu Adriana.

Măsuri de mediu şi climă aplicate pe terenurile agricole

7364Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), prin Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 doreşte să informeze beneficiarii şi potenţialii beneficiari cu privire la măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole.
Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăţi anuale, pe hectar suprafaţă agricolă pentru compensarea totală sau parţială a costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit suportate de fermieri se regăsesc în Măsura 10 “Agro – mediu şi climă”, Măsura 11 “Agricultura ecologică” şi Măsura 13 “Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”.
La nivelul instituţiilor implicate în elaborarea, implementarea şi promovarea măsurilor de mediu şi climă, au fost elaborate o serie de documente informative şi de ghidare, utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri. Materialele informative referitoare la măsurile de mediu şi climă sunt disponibile la adresa http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Oraşul Mioveni cu sediul în Mioveni, B-dul. Dacia, nr.1, tel. 0348/450000, fax. 0248/260500 acordă suport financiar în temeiul Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, al Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, al HGR nr. 884/2001 privind aprobarea de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, al Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti.

Detalii

PIAŢA DACIA VA FI ÎNCHISĂ PENTRU DERATIZARE

1243715566eeefd1e8f3 e11053fbf2ea10889610e105acc693fdConducerea Primăriei Mioveni a decis ca duminică, 2 aprilie, să închidă Piaţa Agroalimentară Dacia pentru a se efectua lucrări de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi de reparaţii curente.
Programul va reveni la normal luni, 3 aprilie 2017.