camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Analiză a calității apei FEBRUARIE 2021

Conform Legii nr.458/2002, privind calitatea apei potabile, administraţia publică locală are obligaţia să monitorizeze calitatea apei potabile din fântânile publice şi puţurile forate de pe raza orașului Mioveni.
Sursele ce asigură apa potabilă, respectiv fântâni, puţuri de mică şi mare adâncime şi captări de apă, exploatate în sistem local, vor fi controlate la un interval de 1-3 luni, şi totodată atunci când situaţia o impune(precipitaţii abundente, sesizări cetăţeni) prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator.

Situaţia calităţii apei potabile conform buletinelor de analiză

Nr.
crt

Denumire sursă Rezoluția Data prelevării / Proba
1 Puţ Forat – Str. Egalității Apă potabilă BI.NR. 54 / 25.01.2021
2 Puţ Forat – Liceul Iulia Zamfirescu Apă potabilă BI.NR. 51 / 25.01.2021
3 Puț forat – Str. Hanu Roșu - Restaurant Apă potabilă BI.NR. 56 / 25.01.2021
4 Puţ Forat – Zona M-uri Apă potabilă BI.NR. 50 / 25.01.2021
5 Puţ Forat – Școala Liviu Rebreanu Apă potabilă BI.NR. 55 / 25.01.2021
6 Puţ Forat – Bl. F9-F10 Apă potabilă BI.NR. 49 / 25.01.2021
7 Puţ Forat – Parcul Tineretului Apă potabilă BI.NR. 57 / 25.01.2021
8 Puţ forat – Bl. T2A Apă potabilă BI.NR. 58 / 25.01.2021
9 Puţ forat – Șc. George Topârceanu Apă potabilă BI.NR. 61 / 25.01.2021
10 Puț forat- Str. 1 Decembrie Apă potabilă BI.NR. 59 / 25.01.2021
11 Puț forat- Grădinița Campionii Apă potabilă BI.NR. 60 / 25.01.2021
12 Puț forat- Dealul Viilor Apă potabilă BI.NR. 52 / 25.01.2021

Birou Corp Control,

Șef birou Roșu Alexandrina
Ligia Duculescu